وایسا دنیا ...

قربونت برم خدا خیلی غریبی رو زمین

شعر آهنگ وایسا دنیا - رضا صادقی

من دیگه خسته شدم بس که چشام باروونیه

پس دلم تا کی فضای غصه و مهمونیه

من دیگه بس برام تحمل این همه غم

بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم

وقتی فایده ای نداره غصه خوردن باسه چی

باسه عشق های تو خالی ساده مردن باسه چی

نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنن

نمی خوام گناه بی عشقی بیفته گردنم

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

باسه آتیش همه یه هیزم آماده شم

یا یه موجود کم و خالی پر عفاده شم

وایسا دنیا وایسا دنیا من می خوام پیاده شم

همه حرف خوب میزنن اما کی خوب این وسط

بد و خوبش به شما ما که رسیدیم ته خط

قربونت برم خدا چه قدر غریبی رو زمین

آره دنیا ما نخواستیم دل و با خودت نبین

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

باسه آتیش همه یه هیزم آماده شم

یا یه موجود کم و خالی پر عفاده شم

وایسا دنیا وایسا دنیا من می خوام پیاده شم

این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد

اون بلیت شانست آره بگو قسمت کی شد

همه درویش همه عارف جای عاشق پس کجاست

این همه طلسم و به جای خوش دعا کجاست

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

باسه آتیش همه یه هیزم آماده شم

یا یه موجود کم و خالی پر عفاده شم

وایسا دنیا وایسا دنیا من می خوام پیاده شم

وایسا دنیا ...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 10:0  توسط Papkiadeh  |